Calc: Crear gráficos

 Creación de gráficos estadísticos utilizando Calc.
Texto PDF: Guía paso a paso

Videotutorial: Guía paso a paso