Hizkuntza. Irakurketa. 1. maila / Lengua Lectura Nivel 1

Hasiko al gara jarduera honekin? / ¿Te animas a ver cómo funciona esta actividad?

Irakurtzea dibertigarria da / Leer es divertido

Orain jarduera errazagoak egingo ditugu! / ¡Venga! Vamos a por las más fáciles

Irakurri bizkor / Lee con rapidez
Ordena ditzagun hitzak! / Ordenemos palabras
Letra-zopa / Sopa de letras

Ondo egiten baduzu, maila hobea izango duzu. / Si logras resolverlas tendrás mejor nivel

Argitu mezuak / Descifra mensajes
Hitzak margotzen / Pintando palabras

Errepasatuko al dugu? / ¿Repasamos un poco más?

Ordenatu letrak! / Ordena las letras
Nolakoa da? / ¿Cómo es?

- Irakaslearentzako orientabideak