Zenbaki dezimaldunak 2: biderketa eta zatiketa

Proposamen honetan, ikasleak zeroz jarraitutako unitatearen biderketa- eta zatiketa-kalkuluak eginez hasiko dira.

Ondoren, zenbaki dezimaldunen arteko eragiketak landuko dituzte, biderketa eta zatiketak egitera bultzatuko dituzten problema-egoerak ebatziz, buruz ez ezik, baita algoritmoa erabiliz ere.

Testu-bertsioa

Saioak:

Carme Martínez eta Vimartic taldea

Banaka
Talde handia

Ikasgela
Ordenagailuen ikasgela (1x1 / 1x2)

Iraupena:

1. saioa: Zenbaki dezimaldunen eta zeroz jarraitutako unitatearen arteko biderketa (1 ordu).
2. saioa: Zenbaki dezimaldunen arteko biderketa - lehen urratsa (1 ordu).
3. saioa: Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketa - lehen urratsa (1 ordu)
4. saioa: Zenbaki dezimaldunen arteko eragiketak dituzten ariketak ebaztea (1 ordu).

Ikasleek biderketa eta zatiketa landuko dituzte zenbaki dezimaldunak erabiliz eta hainbat problema ebatziko dituzte.
 

Lehen Hezkuntza
Hirugarren Zikloa
Bosgarrena
Matematika

 • Matematika
 • Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
 • Matematikarako gaitasuna
 • Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
 • Ikasten ikasteko gaitasuna
 • Ahozko ulermena
 • Idatzizko ulermena
 • Hitzezko harremana
 • Teknologiaren eremua
 • Hiritargo digitala
 • Problemak planteatzea eta ebaztea
 • Zenbait testu mota ulertzen laguntzeko estrategiak erabiltzea
 • Komunikazio-harremanetan behar bezala eta eraginkortasunez parte hartzea
 • Arau sozialak eta komunikaziozkoak betetzea
 • IKTak testuetako informazioa prozesatzeko erabiltzea
 • IKTak multimedia informazioa prozesatzeko erabiltzea
 • Hainbat problema planteatzea eta ebaztea
 • Ikasten eta pentsatzen ikastea – Garapen zientifiko eta teknologikoa
 • Komunikatzen ikastea – Euskara eta Gaztelania
 • Egiten eta ekiten ikastea – Proeiktu pertsonala
 • Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak era egokian erabiltzea
 • Kalkuluak eta estimazioak segurtasunez eta konfiantzaz egitea
 • Ahozko eta idatzizko diskurtsoak ulertzea
 • Ahoz zein idatziz adieraztea
 • Era ulergarrian irakurtzea
 • Matematikak eguneroko bizimoduan duen egitekoa aintzakotzat hartzea
 • Zenbaki arruntak, osoak, hamartarrak eta frakzionarioak eguneroko bizimoduan
 • Zenbaki arruntak eta hamartarrak osatzeko arauak eta posizio-balioa
 • Kalkuluak idatziz egiteko estrategiak
 • Ahozko testuak ulertzea, ikasteko eta informazioa jasotzeko
 • Informazioa bilatzeko, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak laguntzarekin erabiltzea
 • Zenbakien esanahia
 • Eguneroko bizimoduko problemak ebaztea, nork bere estrategiak eta zenbakien arteko erlazioak erabilita
 • Batuketa- eta biderketa-egoerak adierazteko hizkuntza egokia erabiltzea
 • Lanak txukun, ordenatuta, argi eta zehatz aurkeztea
 • Eguneroko bizimoduan lau eragiketetako batek edo gehiagok eragina duten problemak identifikatzea
 • Matematika-edukiak ulertzen lagungarri izango diren askotariko material didaktikoak erabiltzea
 • Ea ekinez aditzen duen
 • Ea erabiltzen duen lortutako informazioa ikasketa-egoeretan jarduerak betetzeko
 • Ea dakien irakurtzen eta idazten zenbaki arruntak, osoak eta ehunenetara arteko harmatarrak
 • Ea aplikatzen dituen zatikien, hamartarren eta ehunekoen arteko zenbakizko baliokidetasunak mezuak trukatzeko eta komunikatzeko
 • Ea matematikoki adierazten dituen egindako kalkuluak; emaitza egiaztatzen duen, eta ea argi azaltzen eta adierazten duen problema ebazteko zein prozesuri jarraitu dion
 • Ea ardura zaion matematika-jarduera
 • Ea ardura zaion matematika-lanak txukun eta ordenatuta aurkeztea
 • Ea erakusten duen autonomiarik matematika-edukiak eguneroko bizitzan aplikatzean, eta ea gai den haien arteko erlaziorik ezartzeko

Ba al dakigu zenbaki dezimaldunak dituen edozein problema ebazten?

Proposamen honetan, dezimalak dituzten zenbakien arteko biderketa eta zatiketak landuko ditugu, eragiketa bakoitzerako problema-egoeren eta ariketen bidez.


1. Zenbaki oso eta dezimaldun bat zeroz jarraitutako unitateaz biderkatu eta zatitzea.
2. Zenbaki dezimaldunen arteko biderketak egiteko jarraitu beharreko urratsak ezagutzen hastea. Hainbat eragiketa egitea.
3. Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak egiteko jarraitu beharreko urratsak ezagutzen hastea. Hainbat ariketa egitea.
4. Hainbat zenbaki dezimalen arteko batuketak, kenketak, biderketak edota zatiketak egiteko hainbat ariketa eta problema ebaztea.
 

Proposamena ebaluatzeko orientabideak. (Zenbaki dezimaldunak 2)

 

Baliabide orokorrak

 • Proposamena ebaluatzeko orientabideak.
Zenbaki dezimaldunen arteko eragiketen prozedurei buruzko kontzeptuak
Zenbaki dezimaldunen arteko biderketari buruzko kontzeptuak
Zenbaki dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatu eta zatitzeari buruzko kontzeptuak
Zenbaki dezimaldunen arteko biderketari buruzko kontzeptuak
Kalkulagailua

Indartzeko material osagarria

 • Zenbaki oso bat edo dezimaldun bat zeroz jarraitutako unitateaz biderkatu eta zatitzeko jarraitu beharreko prozeduren azalpenen testu-dokumentuak.
 • Zenbaki dezimaldunen arteko biderketa eta zatiketari buruzko azalpenen testu-dokumentuak
 • Kalkulagailua

Zenbaki dezimaldunak biderkatu eta zatitzeko jarraitu beharreko estrategiak edota prozedurak landuko ditugu.
Saio bakoitzaren hasierako zatia talde handian egingo da, aurretiko ideiak problema-egoera batekin aldatuz. Ondoren, banaka egingo dugu lan, proposatutako hainbat ikaskuntza lantzeko.
Laugarren saioa laburpen-jarduera gisa egitea gomendatzen dizugu.
 

Zenbaki dezimaldunen arteko eragiketak ebazteko jarraitu beharreko prozedurak aurkeztuko ditugu. Ondoren, ikaskuntza horien testuingurua azalduko dugu eguneroko problemak proposatuz.
Amaitzeko, azken ebaluaziorako modu digitalean edo paperean egin daitekeen ariketa bat proposatzen dizugu.
 

Proposamenak hainbat eredu konbinatzen ditu.
Proposatutako saioetan, irakasleak gidatutako aurkikuntzaren bidez landuko dute ikasleek gaia, eta azkenean, banaka edo binaka egingo dituzte jarduerak.
Azken saioan, edukiak egiaztatu edo indartu ditzaten oso baliagarriak diren sintesi-jarduera elkarreragileak eta beste jarduera batzuk egingo dituzte paperean.
 

Proposamena kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak. (Zenbaki dezimaldunak 2)
Proposamena kuantitatiboki ebaluatzeko orientabideak. (Zenbaki dezimaldunak 2)
Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketa-sortzailea
Dezimalak eta zenbaki osoak zeroz jarraitutako unitateaz zatitzeko zatiketa-sortzailea
Zenbaki dezimaldunen eta zenbaki arrunten arteko biderketa-sortzailea
Zenbaki dezimaldunen eta zenbaki arrunten arteko biderketa lantzeko jarduera elkarreragilea
Zenbaki osoak eta dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatzeko biderketa-sortzailea
Zenbaki osoak eta dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatzea landuko dugu.
Mateabenturak: zenbaki dezimaldunak
Zenbaki dezimaldunen historiari, garrantziari eta oinarrizko kalkuluei buruzko komikia

Baliabide orokorrak

 • Zenbaki osoak eta dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatzeko eta zatitzeko ariketa-sortzailea
 • Zenbaki dezimaldunen arteko biderketa- eta zatiketa-sortzailea.
 • Fruta-dendako jarduera elkarreragilea eguneroko problemekin.
 • Mateabenturak: zenbaki dezimaldunak.
Kalkulagailua

Material osagarria

 • Zenbaki dezimaldunen arteko eragiketak
 • Kalkulagailua
Proposameneko fitxategiak
IkasleaIrakaslea
Baliabide orokorrak
Proposamena ebaluatzeko orientabideak. (Zenbaki dezimaldunak 2)
Proposamena kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak. (Zenbaki dezimaldunak 2)
Proposamena kuantitatiboki ebaluatzeko orientabideak. (Zenbaki dezimaldunak 2)
Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketa-sortzailea
Dezimalak eta zenbaki osoak zeroz jarraitutako unitateaz zatitzeko zatiketa-sortzailea
Zenbaki dezimaldunen eta zenbaki arrunten arteko biderketa-sortzailea
Zenbaki osoak eta dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatzeko biderketa-sortzailea
Mateabenturak: zenbaki dezimaldunak
Material osagarria
Indartzekoa
Zenbaki dezimaldunen arteko eragiketen prozedurei buruzko kontzeptuak
Zenbaki dezimaldunen arteko biderketari buruzko kontzeptuak
Zenbaki dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatu eta zatitzeari buruzko kontzeptuak
Zenbaki dezimaldunen arteko biderketari buruzko kontzeptuak
Kalkulagailua
Kalkulagailua
Saioko fitxategiak: 1. 10, 100, 1.000… biderketak eta zatiketak
IkasleaIrakaslea
Baliabide orokorrak
Zenbaki osoak eta dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatzeko biderketa-sortzailea
Liburutegia
1. saioa kuantitatiboki ebaluatzeko orientabideak (Zenbaki dezimaldunak 2)
1. saioa kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak (Zenbaki dezimaldunak 2)
Zenbaki osoak eta dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatzeko biderketa-sortzailea
Liburutegia
Liburutegia - soluzio-orria
Zenbaki dezimaldunen jatorria
Material osagarria
Indartzekoa
Zenbaki dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatu eta zatitzeari buruzko kontzeptuak
Sakontzekoa
"Zenbaki dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatu eta zatitzea", paperean egiteko ariketak
Zenbaki dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatu eta zatitzeari buruzko kontzeptuak
"Zenbaki dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatu eta zatitzea", paperean egiteko ariketak
Soluzio-orria. "Zenbaki dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatu eta zatitzea", paperean egiteko ariketak
Zenbaki dezimaldunak zeroz jarraitutako unitateaz biderkatu eta zatitzeari buruzko kontzeptuak
Saioko fitxategiak: 2. Zenbaki dezimaldunen arteko biderketak
IkasleaIrakaslea
Baliabide orokorrak
Zeharkatu abaraska
Zenbaki dezimaldunen eta zenbaki arrunten arteko biderketa-sortzailea
Okina
Zeharkatu abaraska
Biderketa-algoritmoari buruzko animazioa
2. saioa kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak (Zenbaki dezimaldunak 2)
2. saioa kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak (Zenbaki dezimaldunak 2)
Zenbaki dezimaldunen eta zenbaki arrunten arteko biderketa-sortzailea
Okina
Okina - soluzio-orria
Material osagarria
Indartzekoa
Biderketa-algoritmoari buruzko animazioa
Zenbaki dezimaldunen arteko biderketari buruzko kontzeptuak
Sakontzekoa
"Zenbaki dezimaldunen arteko biderketa", paperean egiteko ariketak
Zenbaki dezimaldunen arteko biderketari buruzko kontzeptuak
"Zenbaki dezimaldunen arteko biderketa", paperean egiteko ariketak
Soluzio-orria. "Zenbaki dezimaldunen arteko biderketa", paperean egiteko ariketak
Zenbaki dezimaldunen arteko biderketari buruzko kontzeptuak
Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak dituzten fitxa inprimagarrien sortzailea
Saioko fitxategiak: 3. Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak
IkasleaIrakaslea
Baliabide orokorrak
Zatiketak
Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketa-sortzailea
Dezimalak eta zenbaki osoak zeroz jarraitutako unitateaz zatitzeko zatiketa-sortzailea
Diru-bilketa - zenbaki dezimaldunen zatiketa
Zatiketak
3. saioa kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak (Zenbaki dezimaldunak 2)
3. saioa kuantitatiboki ebaluatzeko orientabideak (Zenbaki dezimaldunak 2)
Dezimalak eta zenbaki osoak zeroz jarraitutako unitateaz zatitzeko zatiketa-sortzailea
Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketa-sortzailea
Diru-bilketa - zenbaki dezimaldunen zatiketa
Diru-bilketa - soluzio-orria
Material osagarria
Indartzekoa
Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketari buruzko kontzeptuak
"Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketa", paperean egiteko ariketak
Sakontzekoa
Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketari buruzko kontzeptuak
Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketari buruzko kontzeptuak
Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak dituzten fitxa inprimagarrien sortzailea
"Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketa", paperean egiteko ariketak
Soluzio-orria. "Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketa", paperean egiteko ariketak
Saioko fitxategiak: 4. Arazoak ditugu!
IkasleaIrakaslea
Baliabide orokorrak
Fruta-denda
Zenbaki dezimaldunak, frakzionarioak eta portzentajeak
Ordenatu txikitik handira
Supermerkatuak
Zenbaki dezimaldunen eta zatikien arteko eragiketak
Zenbaki osoak zenbaki dezimaldunez biderkatzea
Zenbaki dezimaldunen arteko biderketa- eta zatiketa-ariketak
Problema-egoerak: zenbaki dezimaldunen arteko zatiketa
Biderketa eta zatiketa lotuz
4. saioa kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak (Zenbaki dezimaldunak 2)
4. saioa kuantitatiboki ebaluatzeko orientabideak (Zenbaki dezimaldunak 2)
Fruta-denda
Zenbaki dezimaldunak, frakzionarioak eta portzentajeak
Supermerkatuak
Ordenatu txikitik handira
Material osagarria
Indartzekoa
Zenbaki dezimaldunen arteko ariketak
Zenbaki dezimaldunen arteko eragiketen prozedurei buruzko kontzeptuak
Sakontzekoa
Zenbaki dezimaldunen arteko ariketak
Zenbaki dezimaldunen arteko ariketen soluzio-orria
Zenbaki dezimaldunen arteko eragiketen prozedurei buruzko kontzeptuak