Matematika DBH 2.
 
Desplegar Abrir carpeta

Aritmetika eta Aljebra

  Plegar Abrir carpeta Zenbaki arruntak eta osoak

    Unión Abrir carpeta Zenbaki osoen arteko eragiketak. Emaitzak iritzira kalkulatzea.

Unión   Unión Unión Abrir carpeta Zenbaki osoen arteko eragiketak

    Unión Abrir carpeta Bi zenbakiren z.k.h. eta m.k.t. kalkulatzea

Unión Plegar Abrir carpeta Zatikiak

Unión   Unión Abrir carpeta

Zatikiak izendatzaile berberaz adieraztea

Unión   Unión Abrir carpeta

Zatikien arteko eragiketak

Unión Plegar Abrir carpeta Zenbaki hamartarrak

Unión   Unión Abrir carpeta

Zenbaki hamartar motak. Zatiki sortzailea

Unión   Unión Unión Abrir carpeta Entrenamendua

Unión   Unión Abrir carpeta

Iritzira kalkulatzea

Unión     Unión Abrir carpeta Itsasoan galdutakoa

  Plegar Abrir carpeta Berreketak eta erro koadroa

    Unión Abrir carpeta

Berrekizun osoko berreketak

Unión     Unión Abrir carpeta Berrekizun osoko berreketak

    Unión Abrir carpeta

Berreketen arteko eragiketak

Unión     Unión Abrir carpeta Operazio-gela

    Unión Abrir carpeta

Erro koadroa

Unión     Unión Abrir carpeta Zer esan nahi du erro koadroaren ikurrak?

  Plegar Abrir carpeta Sistema hirurogeitarra

  Unión Unión Abrir carpeta

Adierazpen konplexuak eta sinpleak

  Unión Unión Abrir carpeta

Adierazpen konplexuak eta sinpleak

  Plegar Abrir carpeta Ekuazioak eta sistemak
    Unión Abrir carpeta

Lehen mailako ekuazioa

    Unión Unión Abrir carpeta Aljebraren herrialdea

  Unión Unión Abrir carpeta

Lehen mailako ekuazioak erabiliz problemak ebaztea

  Unión Unión Unión Abrir carpeta Fosilak

  Unión Unión Abrir carpeta Ekuazio-sistema

  Unión   Unión Abrir carpeta Altxorraren bila

  Plegar Abrir carpeta Zenbakien proportzionaltasuna

    Unión Abrir carpeta Magnitude zuzenki proportzionalak
    Unión Unión Abrir carpeta Txirrindulari-bira

    Unión Abrir carpeta Ehunekotan adierazitako igoerak eta beherapenak kalkulatzea

    Unión Abrir carpeta Alderantzizko proportzionaltasuna

      Unión Abrir carpeta Ikasturtearen amaiera

Desplegar Abrir carpeta

Geometria

  Plegar Abrir carpeta Irudi lauak. Higidurak

  Unión Unión Abrir carpeta

Planoko geometriaren oinarrizko elementuak

      Unión Abrir carpeta Kio dorreak

  Unión Unión Abrir carpeta

Higidurak


  Plegar Abrir carpeta Proportzionaltasun geometrikoa

    Unión Abrir carpeta

Talesen teorema

    Unión Unión Abrir carpeta Eskalada handia

    Unión Abrir carpeta

Antzeko irudiak

    Unión Unión Abrir carpeta Goazen barraketara

    Unión Abrir carpeta Eskalak

      Unión Abrir carpeta Etxe baten dimentsioak

  Plegar Abrir carpeta Irudi lauen perimetroak eta azalerak

    Unión Abrir carpeta

Pitagorasen teorema

    Unión Unión Abrir carpeta Lakuko lorea

    Unión Abrir carpeta

Irudi lauen azalerak

      Unión Abrir carpeta Zirkunferentzia eta zirkulua

  Plegar Abrir carpeta Gorputz geometrikoak. Azalerak

    Unión Abrir carpeta

Poliedroak

    Unión Unión Abrir carpeta Gorputz geometrikoen garapenak

    Unión Abrir carpeta

Lur esfera


  Plegar Abrir carpeta Gorputz geometrikoen bolumenak

    Unión Abrir carpeta

Bolumen, edukiera eta masa unitateak

    Unión Unión Abrir carpeta Izozki goxoak!

    Unión Abrir carpeta

Bolumenak kalkulatzea

      Unión Abrir carpeta Gorputz geometriko baten bolumena

Desplegar Abrir carpeta

Funtzioak eta grafikoak

  Plegar Abrir carpeta Koordenatu cartesiarrak

    Unión Abrir carpeta

Enuntziatuen eta enuntziatuen taulen arteko loturak

    Unión Abrir carpeta

Funtzio baten irudikapen grafikoa

      Unión Abrir carpeta Jokatzera!
      Unión Abrir carpeta Martaren familia

Desplegar Abrir carpeta

Estatistika eta probabilitatea

  Plegar Abrir carpeta Estatistika

    Unión Abrir carpeta

Datuak zenbatzea eta maiztasun absolutua eta erlatiboa

    Unión Unión Abrir carpeta Inkesta

    Unión Abrir carpeta

Dimentsio bakarreko estatistika

    Unión Abrir carpeta

Maiztasunak irudikatzea

      Unión Abrir carpeta Barra-diagramak eta sektore-diagramak

  Plegar Abrir carpeta Probabilitatea

    Unión Abrir carpeta

Ausazko esperimentuak

    Unión Abrir carpeta

Laplaceren erregela

      Unión Abrir carpeta Karta-sorta espainiarra

           
© Santillana en Red 2004