Matematika - Lehen Hezkuntza (2. Zikloa)zerrenda

Matematika – Zenbakiak eta eragiketak – 3. maila / Matemáticas Números y Operaciones Nivel 3

Hasiko al gara jarduera honekin? / ¿Te animas a ver cómo funciona esta actividad?

Erreparatu txartelari / Mira la etiqueta
Badatoz zenbaki hamartarrak / Atención a los números decimales

Orain jarduera errazagoak egingo ditugu! / ¡Venga! Vamos a por las más fáciles

Frakzioaren txartela / Etiqueta de fracción
Kaxa kopurua / El número de cajas
Zenbaki hamartarrak / Números decimales

Ondo egiten baduzu, maila hobea izango duzu. / Si logras resolverlas tendrás mejor nivel

Multzo baten frakzioa / Fracción de un conjunto
Ireki atea zenbaki hamartarrei / Abre la puerta de los decimales

Errepasatuko al dugu? / ¿Repasamos un poco más?

Barra-kodeak / Código de barras
Frakzioak apaletan / Fracciones por colocar

- Irakaslearentzako orientabideak