Matematika arloa (Haur-hezkuntza) / Área de Matemáticas Infantil

Sekuentziak

 Zenbakien jolasa (3 urte) / El juego de los Números

 Ezaugarrien jolasa (3 urte) / El juego de los Atributos

 Espazio-nozioen jolasa (3 urte) / El juego de las Nociones Espaciales

 Forma Geometrikoen jolasa (4 urte) / El juego de las Formas Geométricas

 Neurri-nozioen jolasa (4 urte) / El juego de las Nociones de Medida

 Denbora-nozioen jolasa (4 urte) / El juego de las Nociones Temporales

 Zenbakien jolasa (4 urte) / El juego de los Números

 Zenbakien jolasa (5 urte) / El juego de los Números

 Figura Geometrikoen jolasa (5 urte) / El juego de las Figuras Geométricas

 Ezaugarrien jolasa (5 urte)/ El juego de los Atributos